Inschrijving TOM Zernikeplaats geopend

Fysio4You organiseert samen met Gro-up buurtwerk het valpreventieprogramma TOM (Thuis onbeperkt mobiel). Het is een programma van 13 weken voor 65-plussers dat door een combinatie van bewegen, voeding en sociaal contact ervoor zorgt dat ouderen langer Thuis Onbezorgd Mobiel zijn. Op donderdag 14 en 18 december starten de screeningsdagen voor het TOM project bij Fysio4You op de nieuw Zernikeplaats 722. Tijdens deze dagen worden 65-plussers gescreend middels verschillende testen.

Angst voor vallen

Een groot deel van de Nederlandse bevolking streeft ernaar om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen, zelfs als gezondheidsproblemen zich voordoen. Het TOM-programma heeft als doel ouderen vitaal en onafhankelijk te houden. Fysiotherapeut Robin Mets legt uit welke voordelen het programma TOM biedt aan ouderen: “Veel ouderen ervaren angst om te vallen, en helaas gebeurt dat ook regelmatig. Met behulp van het TOM-programma zorgen we ervoor dat ouderen sterker en zekerder op hun benen staan, waardoor het risico op vallen wordt verminderd.”

Meer beweging en gezondere voeding

TOM bestaat uit een programma voor beweging en voeding dat 13 weken duurt. De eerste drie weken omvatten wekelijkse informatieve bijeenkomsten in combinatie met training. Tijdens de informatieve bijeenkomsten wordt aandacht geschonken aan onderwerpen zoals valrisico’s en hoe die te voorkomen. Daarna volgen er 10 weken waarin deelnemers onder begeleiding van een fysiotherapeut twee keer per week werken aan spierkracht, balans en coördinatie. “Beweging is essentieel, evenals voeding. Bewuster bewegen en gezond eten hebben een positieve invloed op de gezondheid,” benadrukt Robin Mets. Zij wijst ook op het sociale aspect van het programma: “Naast het feit dat TOM leerzaam is, is het ook gezellig om deel te nemen. Deelnemers leren elkaar kennen en je ziet dat er onderling wandelafspraken worden gemaakt en groepsapps worden opgericht.”

Aanmelden

Iedereen die meer zekerheid wil krijgen in hun mobiliteit kan zich tot uiterlijk vrijdag 8 december inschrijven via een formulier bij het Huis van de Wijk Ommoord, Sigrid Undsetweg 300, bij de locaties van Fysio4You op de Zernikeplaats 722, de Varenhof 5 of de Sinclair Lewisplaats 516. Op deze locaties zijn informatiefolders en inschrijfformulieren beschikbaar. Na de inschrijving volgt een uitnodiging voor een telefonisch intakegesprek om te beoordelen of iemand in aanmerking komt voor het programma. Deelname aan TOM is kosteloos, maar niet vrijblijvend. Robin Mets legt uit: “Het programma vereist een toewijding van 13 weken, daarom is het belangrijk dat deelnemers zich volledig willen inzetten voor het programma.” Heeft u vragen over TOM? U kunt contact opnemen met Fysio4You voor meer informatie.