Beweegprogramma

Beweegprogramma bij Fysio4You

Voldoende en op de juiste manier bewegen is een belangrijk onderdeel van een gezonde leefstijl, maar voor mensen met COPD en Diabetes Mellitus type 2 (DM2) kan bewegen moeilijk of spannend zijn. Toch is bewegen juist voor deze groep mensen extra belangrijk. Maar hoe pak je dat op een verantwoorde en gestructureerde wijze aan? Met ons beweegprogramma!

Bewegen met COPD

Als je COPD hebt, voel je je tijdens inspanning vaak benauwd. Misschien denk je dat je lichamelijke inspanning daardoor het beste kunt vermijden of wil je wel bewegen, maar weet je niet hoe. Juist als je COPD hebt, is lichamelijke inspanning extra belangrijk. De voordelen van regelmatig bewegen:

  • Beter herstel na griep of verkoudheid;
  • Minder snel vermoeid;
  • Door de spieren te trainen, worden de ademhalingsspieren ondersteund.

Bewegen geeft je dus niet minder, maar juist meer lucht!

‘Meer lucht met ons beweegprogramma’

Speciaal voor mensen met COPD hebben we een beweegprogramma samengesteld. Het programma wordt geleid door fysiotherapeuten die speciaal zijn opgeleid in het trainen van mensen met COPD. Daarnaast hebben we, wanneer nodig, contact met je huisarts en/of specialist. Het beweegprogramma ziet er als volgt uit:

  1. We beginnen met een intakegesprek en het afnemen van testen;
  2. Deze testen nemen we elke 3 maanden opnieuw af om de verbetering in je conditie te kunnen meten;
  3. Je traint 2 of 3 keer individueel met een van onze fysiotherapeuten. Aan de hand van die trainingen kunnen we het beweegprogramma goed op jou afstemmen;
  4. Vervolgens ga je 2 a 3 keer per week trainen in groepsverband.

De duur van het beweegprogramma hangt af van de ernst van de COPD. Wanneer het programma klaar is, kun je blijven bewegen bij verschillende aanbieders in jouw wijk. Uiteraard blijven wij je daarin begeleiden.

Beweegprogramma voor mensen met DM2

 Diabetes Mellitus type 2 (DM2) is een van de meest voorkomende aandoeningen in Nederland. Onderzoek heeft aangetoond dat bewegen een goed effect heeft op de behandeling van DM2. En daar helpen wij graag bij! In samenwerking met diëtistenpraktijk FitforFoodies en huisartsenpraktijken in Ommoord bieden wij daarom een beweegprogramma aan voor mensen met DM2. De multidisciplinaire benadering van dit beweegprogramma zorgt voor een optimaal resultaat. Het programma duurt 12 weken en bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. We beginnen met een intakegesprek en het afnemen van testen
  2. Deze testen herhalen we tijdens een tussentijdse meting en eindevaluatie, zodat we de verbetering kunnen monitoren
  3. Vervolgens ga je onder begeleiding en in groepsverband aan de slag tijdens 2 vaste trainingsmomenten per week

Na de eindevaluatie is het de bedoeling dat je de behaalde conditie en kracht zelfstandig behoudt of zelfs nog verder verbetert. We kunnen je daar natuurlijk altijd bij ondersteunen!