Samenwerkingen

Multidisciplinair werken

We vinden multidisciplinair werken erg belangrijk, daarom hebben we regelmatig overleg met huisartsen en andere specialisten. Door onze samenwerkingsverbanden beschikken we over een netwerk met diverse disciplines, zoals (sport-)orthopeden, sportartsen, traumatologen, chirurgen, (sport)podotherapeuten, radiologen, mri-centra en diëtisten. Ook met deze specialisten hebben we periodiek overleg.

Onze partners

Highschool Thorbecke Voortgezet Onderwijs

Een belangrijke voorbeeld van multidisciplinair werken is met het Thorbecke Lyceum. Bij het Thorbecke worden zogeheten Highschools aangeboden. Denk aan een Highschool hockey, voetbal of boksen. Tijdens deze Highschools krijgen leerlingen onder schooltijd een aantal lesuren per week training in een bepaalde sport. Marjolein Veerbeek en Manuela Grootenboer verzorgen namens het Fysio4You team de (sport)fysiotherapie voor deze leerlingen. Zij behandelen de leerlingen in de fysiotherapieruimte bij Stoker Health & Reha aan de Prinsenlaan 80, dat gelegen is naast de school.

 

Behandelingen Highschool leerlingen

Voor de leerlingen wordt er iedere dinsdag een inloopspreekuur gehouden van 09:00 tot 10:00 uur. Leerlingen met klachten kunnen dan terecht bij Marjolein en Manuela om te bespreken of het verstandig is mee te trainen of dat een behandeling noodzakelijk is. Behandelingen vinden plaats op dinsdag- of donderdagochtend.

Loop je als Highschool leerling al langer met klachten waardoor je niet mee kunt trainen? Dan vragen wij je om niet via het inloopspreekuur te komen, maar direct een afspraak te maken voor een intake. Een behandeling duurt ongeveer 25 minuten en is uitgebreider dan het advies dat we kunnen geven tijdens het inloopspreekuur.

 

Rugby Academy Zuid West

Ook met Rugby Academy Zuid West hebben wij een nauwe samenwerking. Rugbyspelers van de Academy zijn op dinsdagochtend van 09:00 tot 10:00 uur welkom op het inloopspreekuur bij Stoker Health & Reha aan de Prinsenlaan 80. Daarnaast kunnen de spelers hier of op de locatie in Ommoord terecht voor een volledige behandeling door een van onze therapeuten. We hebben nauw contact met de teammanager en de trainer(s). Met een zogeheten ‘stoplichtsysteem’ bepalen we samen of de speler wel of niet mag spelen. Ook vinden er sportspecifieke revalidatie(s) plaats.

 

Kosten

Het inloopspreekuur is kosteloos. Aan de behandelingen zijn wel kosten verbonden. Bij een aanvullende verzekering worden deze kosten vergoed door de zorgverzekeraar. Bekijk onze pagina over verzekeringen  voor meer informatie.