Huisregelement

  • Cliënten gedragen zich volgens de algemeen geldende fatsoennormen en waarden.
  • Cliënten zorgen zelf voor een handdoek.
  • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag vertonen te verwijderen uit het pand.
  • De praktijk is niet aansprakelijk voor diefstal van eigendommen van cliënten.
  • Lectuur in de wachtruimte is eigendom van de praktijk en mag niet meegenomen worden.
  • In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.
  • U dient uw afspraak minstens 24 uur van tevoren te annuleren, anders kunnen de kosten voor uw rekening komen.
  • Fysio4You heeft een actief reanimatiebeleid. Indien u niet gereanimeerd wilt worden, dient u een niet reanimatieformulier bij Fysio4You en de huisarts in te leveren.
  • Fysio4You heeft privacy hoog in vaandel staan. Wij maken gebruik van een privacyreglement wat is weergegeven in een handboek, dit kunt u inzien bij uw fysiotherapeut.
  • Fysio4You voldoet aan de geldende WGBO-normen.