Privacybeleid patiëntgegevens

Fysio4You gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. De organisatie deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Fysio4You bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. De organisatie houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Uw fysiotherapeut vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. De praktijk informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Fysio4You informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Uw fysiotherapeut informeert patiënten indien bijzondere handelingen met de persoonsgegevens verricht gaan worden.