Klachtenregeling

Uiteraard kan het voor komen dat je niet tevreden bent over de gang van zaken. Wij vinden dat je klacht te allen tijde gehoord moet worden en nodigen je dan uit om in dat geval, het ontstane probleem aan te kaarten met uw eigen therapeut en/of Michiel Mentink. Er is een klachtenregeling in onze praktijk aanwezig. Een kopie van de klachtenprocedure kunt u op verzoek van een van de medewerkers ontvangen.