Kinderfysiotherapie

Voor de meeste kinderen is bewegen vanzelfsprekend en denken ze hier niet veel over na.

Als baby rol je om van je rug naar je buik en weer terug. Je leert om te tijgeren, kruipen, staan en uiteindelijk te lopen. Als het lopen eenmaal is geautomatiseerd komen er meer vaardigheden bij zoals rennen, springen, hinkelen en huppelen.

Als baby ga je reiken, grijpen en pak je voorwerpen vast. Dit begint vaak met speelgoed en later leer je als kind hoe je een potlood moet vasthouden om te kleuren. Ook leren we andere vaardigheden zoals hoe je moet gooien, vangen en mikken. Vanaf de kleuterleeftijd leren kinderen om te fietsen, zwemmen en te klimmen. Veel kinderen gaan daarnaast op één of meerdere sporten.

Het leren bewegen gaat vaak allemaal vanzelf. Maar soms ontstaan er problemen, zoals het niet kunnen omrollen als baby, het niet kunnen kruipen of het ontwikkelen van een afwijkend looppatroon. Ook kunnen er problemen zijn in het niet kunnen vastpakken van voorwerpen en/of moeite met de pengreep. Dit zijn enkele voorbeelden waarbij een kinderfysiotherapeut in beeld zou kunnen komen.

Wat doet een kinderfysiotherapeut?

Een kinderfysiotherapeut behandelt kinderen van 0-18 jaar met beweegproblemen. Het is een fysiotherapeut die is gespecialiseerd in de motorische ontwikkeling, motorisch leren van het kind en specifieke bewegings- en houdingsaandoeningen op de kinderleeftijd. De kinderfysiotherapeut begeleid het kind en de ouder/verzorger.

De behandelingen worden op een leuke spelende wijze aangebogen. Er wordt doelgericht gewerkt aan de hulpvraag die passend is bij de belevingswereld van het kind.

Ook heeft deze therapeut een signalerende rol als zorgverlener en wordt er veel samengewerkt andere disciplines, zoals huisartsen, het consultatiebureau, leerkrachten, logopedisten, ergotherapeuten en andere specialisten binnen de (kinder)gezondheidszorg.

 

Wij behandelen kinderen met de volgende klachten:

 • Orthopedische problemen (bijvoorbeeld enkel-, knie- en heupaandoeningen)
 • Neurologische problemen (bijvoorbeeld cerebrale parese, plexus brachialis laesie en spina bifida)
 • Vertraagde grof motorische ontwikkeling
 • Vertraagde fijn motorische ontwikkeling
 • Vermoeidheidsklachten
 • Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden
 • Afwijkend looppatroon/veel vallen
 • Ademhalingsproblematiek
 • Houdingsproblemen
 • Tenenlopen
 • Hypermobiliteit
 • Motorische schrijfproblemen
 • Revalidatie na operatie
 • Groei gerelateerde klachten
 • Voorkeurshouding of afplatting van de schedel bij baby’s
 • Moeite met de motorische ontwikkeling (omrollen, tijgeren, kruipen, lopen)

De anamnese, onderzoek en behandeling

Tijdens een eerste kennismaking wordt de hulpvraag van ouder en kind in kaart gebracht door middel van een vraaggesprek. Als de hulpvraag passend is binnen de kinderfysiotherapeutische zorg wordt er onderzoek gedaan. De resultaten worden besproken en er wordt samen een behandelplan opgesteld. De behandelingen zullen aansluiten op de ontwikkelingsfase, de belevingswereld en de mogelijkheden van het kind.

 

Vergoeding en aanmelding

Kinderfysiotherapie wordt vergoed door uw zorgverzekeraar uit de basisverzekering. Kinderen krijgen 18 behandelingen vergoed. Ook zijn er veel aanvullende verzekeringen waaruit kinderfysiotherapie extra wordt vergoed.

Je kunt met en zonder verwijzing terecht bij een fysiotherapeut. Je hoeft dus niet eerst langs de huisarts.

 

Hulpvragen

 • ‘Mijn baby van drie maanden kijkt naar een kant, waardoor er een afplatting van de schedel zichtbaar is’
 • ‘Mijn kind van twee jaar kan nog niet lopen’
 • ‘Mijn kind zit in groep vier en kan niet leesbaar schrijven’
 • ‘Mijn kind van acht jaar kan niet meekomen met de gymles en is erg onhandig’
 • ‘Mijn kind is veel gegroeid laatste tijd en ervaart pijn’
 • ‘Mijn kind loopt vreemd nadat hij in het gips heeft gezeten’
 • ‘Mijn kind heeft een aangeboren aandoening en heeft nu moeite met bewegen’

Herken je een van deze klachten bij je kind of heb je vragen over kinderfysiotherapie? Neem dan gerust contact met ons op via 010 420 04 08 of stuur een mail naar info@fysio4you.com.