Traumanetwerk Fysio4You

Binnen Fysio4You wordt er met verschillende disciplines samengewerkt, zo ook met traumachirurgen uit de omgeving. Al meer dan 20 jaar is Fysio4You verbonden aan het traumanetwerk van het Erasmus MC. Daarnaast hebben wij een aantal jaar geleden het traumanetwerk in samenwerking met het Franciscus Gasthuis & Vlietland opgezet.

Binnen beide netwerken is er regelmatig contact met de artsen. Voor het Erasmus is dit één keer per twee weken en voor het Franciscus één keer per maand. Door dit overleg zijn de lijnen met de artsen kort en kan er bij problemen in het herstel snel contact gelegd worden met de behandelend arts. De controles na een ongeval nemen steeds verder af en de rol van de fysiotherapeut wordt daardoor steeds belangrijker: zeker wanneer het herstel stagneert door wat voor reden ook.

Aangesloten fysiotherapeuten

De aangesloten fysiotherapeuten hebben diverse scholingen gevolgd met betrekking tot de verschillende traumaletsel(s) en hun bijbehorende herstel evenals de bijbehorende chirurgische behandeling en fysiotherapeutische behandeling. Daarnaast houden de fysiotherapeuten middels studie en maandelijks overleg hun kennis op peil.

Vaak wordt gedacht dat alleen een afspraak gemaakt kan maken met de traumafysiotherapeut bij grote letsels, maar ook bij de kleinere letsels en korte vragen kunt een afspraak maken. Hierdoor is het werk van de traumafysiotherapeut erg gevarieerd; soms komt iemand voor een paar behandelingen en soms zijn er langdurige trajecten tot een jaar.

De fysiotherapeut kan ook enorm van waarde zijn in de beginfase omdat zij vaak langer de tijd hebben dan de arts om al uw vragen te beantwoorden en u van de juiste informatie en adviezen te voorzien. Dus ook wanneer u geen langdurig traject nodig heeft, maar toch een aantal vragen heeft, kunt u deze aan uw fysiotherapeut stellen.

Heeft u vragen over het traumanetwerk of over uw klacht, neem dan gerust contact met ons op via 010 420 04 08 of stuur een mail naar info@fysio4you.com.