Beweegproblemen bij jonge kinderen

Beweegproblemen bij jonge kinderen kunnen variëren afhankelijk van de leeftijd en de ontwikkelingsfase van het kind. Hieronder staan wat voorbeelden beschreven:

 • Vertraagde motorische mijlpalen zoals omrollen, zitten, kruipen, staan of lopen.
 • Evenwichtsproblemen wat het vermogen om te staan, lopen of andere fysieke activiteiten kan beïnvloeden.
 • Coördinatieproblemen die van invloed zijn op activiteiten zoals het vasthouden van een lepel, het oppakken van kleine voorwerpen of het tekenen/kleuren.
 • Spierzwakte kan bijvoorbeeld invloed hebben op de gripsterkte of het vermogen om het hoofd op te tillen.
 • Sensomotorische integratieproblemen die bij sommige kinderen kunnen leiden tot moeite met het coördineren van zintuiglijke informatie met motorische reacties. Dit kan invloed
  hebben op dagelijkse activiteiten zoals aankleden, eten of spelen.
 • Orthopedische aandoeningen zoals klompvoeten, heupdysplasie of andere structurele problemen die hun beweging beïnvloeden. Vaak worden kinderen hier mee geboren.

Kinderfysiotherapie voor de allerkleinsten

Kinderfysiotherapie bij dreumesen/peuters/kleuters is gericht op het bevorderen van de motorische ontwikkeling en het aanpakken van eventuele beweegproblemen die zich kunnen voordoen in deze vroege levensfase.

Kinderfysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in het werken met kinderen en passen hun benadering aan om speelse en kindvriendelijke interventies te bieden. Hier zijn enkele aspecten van kinderfysiotherapie bij deze doelgroep:

 • Beoordeling van de ontwikkeling: Een kinderfysiotherapeut beoordeelt de uitvoering van de motorische vaardigheden van het kind. Hieronder valt het observeren van de motoriek, het
  beoordelen van spierkracht en coördinatie en het identificeren van eventuele motorische beperkingen.
 • Individueel behandelplan: Op basis van de beoordeling zal de kinderfysio een individueel behandelplan opstellen dat is afgestemd op de hulpvraag en het ontwikkelingsniveau van het kind.
 • Ouderbetrokkenheid: Kinderfysiotherapeuten moedigen vaak ouders aan om actief deel te nemen aan de therapie. Ouders worden geïnformeerd over de motorische mijlpalen, krijgen advies over oefeningen voor thuis en leren hoe ze de motorische ontwikkeling van hun kind kunnen ondersteunen.
 • Spelgerichte therapie: Bij jongen kinderen wordt veel gebruikgemaakt van spelgerichte therapie. Speelse activiteiten en spelletjes worden gebruikt om de motorische vaardigheden te verbeteren.
 • Stimulatie van grove en fijne motoriek: De therapeut kan werken aan het verbeteren van grove motorische vaardigheden zoals omrollen, tijgeren, kruipen, lopen, rennen en springen, evenals fijne motorische vaardigheden zoals manipulatie van kleine voorwerpen, tekenen en knippen.
 • Balans en coördinatieoefeningen: Voor kinderen die moeite hebben met evenwicht en coördinatie, kunnen specifieke oefeningen worden ingezet om deze vaardigheden te versterken.
 • Behandeling van specifieke aandoeningen: Als er sprake is van een onderliggende aandoening, zoals spierzwakte, orthopedische problemen of neurologische aandoeningen, zal de therapie gericht zijn op de behandeling van deze specifieke problemen.Kinderfysiotherapie bij peuters/kleuters is meestal gericht op het creëren van een stimulerende omgeving om de natuurlijke ontwikkeling te ondersteunen. Het doel is om de motorische vaardigheden van het kind te verbeteren en eventuele belemmeringen voor een gezonde ontwikkeling aan te pakken. Het is belangrijk om tijdig hulp te zoeken als ouders zich zorgen maken over de motorische ontwikkeling van hun peuter.